Scoala

Despre noi - OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2019/2020

CINE SUNTEM

 

Școala a fost înființată pe data de 2

noiembrie, 1838, de către Constantin Sin

Popa Dinu, prin contribuția obștei și a

proprietarului moșiei.

În anul 1974 a început construcția la

localul actual al școlii, clădire cu etaj,

în B-dul 22 Decembrie, iar doi ani mai

târziu, acesta a fost dat în folosință,

localul vechi fiind folosit pentru

grădiniță și ateliere școlare.

În iulie 2006, școala a primit denumirea

de Școala Gimnazială Mircea Eliade.

O mare parte dintre absolvenții acestei

școli au făcut studii și au devenit ingineri,

cadre didactice, doctori, juriști, dar mai

ales, TOȚI au ajuns OAMENI !

 

MISIUNEA SCOLII

 

Principii pe care le cultivă Scoala gimnaziala “Mircea Eliade”:

 

 • toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;

 

 • toţi elevii au capacitatea de a învăţa; obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
 • acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate;
 • competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în scoala noastra.

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2019/2020

 Motto: “Educația este cheia ce deschide

poarta de aur a libertății.”

 George Washington Carver

 

ARGUMENTE PENTRU A ALEGE ȘCOALA NOASTRA

 • toţi elevii au capacitatea de a învăţa; scopul este să le dăm încredere în forțele proprii, nu să cuantifi căm eşecurile;
 • acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate;
 • competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în scoala noastra;

 

CE NE PROPUNEM PENTRU VIITOR

 • Îmbunătățirea imaginii școlii
 • Ridicarea calității actului educativ
 • Îmbunătățirea bazei materiale
 • Îmbunătățirea relețiilor cu comunitatea (părinți, primărie, poliție, etc)

 

Adresa: B-dul 22 Decembrie, nr.76

Tel. / Fax. : 0242/515695

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Site

scoală:http://www.scoalamirceaeliadeoltenita.ro

 

Despre noi - scurt isoric

       SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA ELIADE „ OLTENITA, JUD. CALARASI

SCURT  ISTORIC

                Începuturile învăţâmantului pe aceste meleaguri se pierd în negura vremurilor, chiar înainte de aparitia semnelor grafice, a alfabetului, dacă prin aceasta înţelegem experienţa umană transmisă din generaţie în generaţie.

                 Ne îndreptăţeşte să credem aceasta prezenţa în apropierea municipiului Olteniţa şi chiar la baza acestuia a unor asezări stravechi cum este cea de la Gumelnita,de numele careia se leagă una dintre cele mai strălucite civilizaţii neolititice din Europa (3500-2800 i.Hr.).

                 Întemeierea, mai târziu aici,în apropierea vărsării Argeşului în Dunare,a  cetăţii Daphne,de către împăratul roman Constantin cel Mare,ne fac să admitem ipotetic că ,strâns legat de nevoile şi interesele autoritătilor romane , şi nu numai , au existat aici cel puţin forme de învaţământ ocazionale şi pasagere.

               Mai apoi, în evul mediu,pe teritoriul satului Olteniţa –atestat documentar în anul 1515,dar ale cărui începuturi sunt cu siguranţa mai timpurii cu cel puţin un secol-va fi existat pe langă biserica satului un învaţământ predical ca şi cel de citeţi,fapt dovedit,în lipsă de dovezi documentare,din cauză că în  multe sate ale ţarii existau în secolele XVII-XVIII un număr însemnat de scriitori de acte(dieci si gramatici)

                  Învăţamântul popular de masă în aceste locuri a fost o apariţie mai târzie în strânsă legatură cu procesul de renaştere naţională cu transformările social- economice şi sub influenţa concepţiilor ilumuniste de la sfârşitul sec.al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea.Intrarea în vigoare a Regulamentului Organic (1830) ce dispunea ca “învăţătura publică trebuie….a fi obiectul îngrijirii şi privegherii stăpânirii,  creşterea  tinerilor să fie întemeiată pe începuturile celui mai sănatos moral” a fost punctul de plecare în ceea ce priveşte instituirea învaţământului public la sate.Pe această bază ,Departamentul Ţarii Românesti dă circulara din 14 ianuarie 1838 prin care se cere ocarmuitorilor de judeţe “să se înţeleagă cu toti propietarii judeţului şi să se puie în aplicare tecstul regulamentului,înfiinţându-se prin toate satele şcoale pentru copiii sătenilor.”

               Constantin Sin Popa Dinu a pus baza primei şcolii din satul Olteniţa in anul 1838 pe 2 noiembrie. Dintr-un raport al revizorului şcolar de Ilfov din 25 ianuarie 1844, adresat Eforiei Scoalelor, aflăm că în satul Olteniţa  se “săvârşise” deja localul şcolii prin contributia obstei şi a proprietarului moşiei ,dar că lipsea în continuare întreg mobilierul necesar. Din contribuţia obştei era retribuit şi candidatul de învăţator. Cei 140 de “enoriaşi”(capi de familie) ai satului contribuiau fiecare cu câte 2 lei, precum şi cu o contribuţie totală de trei kile de bucate (cca 1200 kg).
                Cursurile şcolii aveau să se desfăşoare cu mici intermitenţe datorate instabilitaţii pe post a învaţătorului ca şi multe alte lipsuri materiale până în toamna anului 1848, când scoala se închide în urma măsurilor luate de autoritaţi. Ele aveau să considere şcolile şi pe învăţători ca principalii vinovaţi de instigarea la nesupunere faţă de boieri şi autorităţi a locuitorilor satelor.
             Ca şi celalalte şcoli şi cea din Olteniţa devine pentru un timp adăpost al trupelor de ocupaţie,pentru a fi redeschisă în preajma marelui eveniment al Unirii (1857),de când funcţionează continuu până în zilele noastre.
Şcoala noastră –prima şcoală din satul Olteniţa, devenită dupa înglobarea satului Olteniţa (Olteniţa Veche=Rurală) în oraşul Olteniţa (1950) - Şcoala nr.3, continuă tradiţiile celei mai vechi şcoli din actualul municipiu.

              În anul 1974 a ]nceput construcţia la localul actual al şcolii ,în B-dul 22 Decembrie iar doi ani mai târziu acesta a fost dat în folosinţă , localul vechi fiind  folosit pentru grădiniţă şi ateliere şcolare.

               În toamna anului 1998 s-au sărbatorit 160 de ani de existenţă a şcolii, prilej de trecere în revistă a contribuţiei dascălilor şi elevilor şcolii la schimbările în bine din viaţa localitaţii şi a întregii ţări.

               În iulie 2006, şcoala va primi denumirea de Şcoala  generala“MirceEliade”.

EVOLUŢIA ŞCOLII

               Datorită poziţiei sale geografice şi beneficiind de un pământ fertil, vegetatie bogată, faună diversă, climă temperată  etc. şi fiind un vad bun de trecere peste Dunăre, cap de pod şi loc de depozitare de grâne, vamă, punct de carantină si graniţă, Olteniţa şi-a dobândit un  important rol economico social, lucru ce a determinat fondarea la 23 aprilie 1853 a oraşului Olteniţa.
În Olteniţa exista un fond locativ bine dezvoltat, cu toate dotările edilitar gospodăreşti necesare. Toate acestea au determinat autoritaţile locale să propună  Parlamentului României ridicarea localitaţii la rang de municipiu, fapt ce s-a realizat la 22 octombrie 1997 când, prin Legea nr.165 /1997, Parlamentul României a declarat oraşul Olteniţa ca municipiu.
              Din cauza situaţiei economice la nivel naţional, societăţile comerciale mari au dat faliment (Şantierul naval, Filatura, Turnătoria, ISCIP Ulmeni), nivelul veniturilor familiare a scăzut, forţa de muncă ocupată era predominant în industria uşoară, alimentară, comerţ, activităţi remunerate slab, o mare parte din tineri şi nu numai, migrează astfel către zona bucureşteană, Bucureştiul aflându-se la doar 60 km depărtare de Olteniţa dar mai ales în  strainatate (Spania, Italia).
               Acest lucru şi-a pus serios amprenta pe dezvoltarea şcolilor dar mai ales a scăzut motivaţia învăţării în rândul elevilor şi neîncrederea părinţilor în importanţa şcolii pentru viitorul copiilor.Cu toate acestea, în timp, cadrele didactice au reuşit să credibilizeze din nou şcoala şi să impună EDUCAŢIA ca singura valoare a omului contemporan.
 
ŞCOALA AZI
              Valorile dominante ale culturii organizaţionale sunt: egalitarism, cooperare, munca in echipă, respect reciproc, ataşamentul faţa de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
             Managementul şcolii este asigurat de un director. Acesta este deschis si ascultă sugestiile cadrelor didactice, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.
Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu, colaborează bine cu autorităţile locale, cu părinţii elevilor, cu organele de poliţie, cu medicii aflaţi pe raza circumscripţiei sanitare umane în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi asigurării asistenţei medicale, atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, manuale, etc.). Programele disciplinelor opţionale au fost elaborate de cadrele didactice ale şcolii şi avizate, în fiecare an scolar de inspectorul de specialitate din cadrul ISJ Călăraşi. Unitatea noastră şcolară a beneficiat de fonduri financiare pentru achizitionarea de echipamente, carti, materiale didactice.
             Şcoala gimnazială « Mircea Eliade » Olteniţa, îşi desfăşoară activitatea in 3 corpuri de clădiri : corpul A-Şcoala gimnazială « Mircea Eliade », corpul B-Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2, corpul C-Şcoala primară nr.1 », unde există toate facilităţile : energie electrică, centrale termice, apă curentă, canalizare, telefon, fax, internet.
Şcoala are un număr de 315 copii şi următoarea structură pe cicluri de învăţamânt :
-Grădiniţa cu program normal nr.2 funcţioneaza cu trei grupe  -în total 68 preşcolari
-Ciclul primar -7 clase cu un număr de 149 elevi
-Ciclul gimnazial-4 clase cu un număr de 98 elevi
Corpul de cadre didactice care  funcţionează în şcoala noastră este format din:
-personal didactic-21-dintre care 17 au gradul didactic I şi II , 3 gradul didactic definitiv şi un debutant
-personal didactic auxiliar-3
-personal nedidactic-5
             În ultimii ani,elevi ai şcolii noastre au obţinut o serie de rezultate bune la învăţătură(ţinând cont de structura sociala a zonei)printre care amintim  menţiuni la faza judeţeană a olimpiadei de limba şi literatura română,un premiu III la etapa judeţeana a concursului de chimie,diferite premii la concursul” Sanitarii pricepuţi”faza judeţeană şi concursul „Comunicare.Ortografie.ro”faza naţională-concurs pe care îl găzduim de foarte mulţi ani,participare la concursuri artistice pe diferite teme,participare la concursuri sportive,expoziţii,activităti de voluntariat,etc.La ultimul examen de Evaluare Nationala la clasa a VIII-a procentul de promovabilitate în rândul elevilor a fost de 88%.
        De câţiva ani,marea provocare pentru cadrele didactice din şcoala noastră o reprezintă eleviii care migrează regulat împreună cu părinţii în alte ţări şi frecventează sporadic şcoala,motiv pentru care realizăm la nivel de şcoală programe remediale pe diferite niveluri de învatare, în scopul de a-i ajuta pe aceşti elevi să păstreze ritmul cu ceilalţi colegi din clasă şi pentru a micşora rata abandonului şcolar.
                       

II. INTRE ABSOLVENTII SCOLII, SE NUMARA :

-         Ion Iliescu –fost preşedinte al României                 

-        Pantelimon Victor – colonel în rezervă;     

-        Andrei Loredana – profesor limbi străine – Bucureşti ;

-        Capra Olivian – profesor educaţie fizică Olteniţa;

-        Constantinescu Veronica – profesor limbi străine Ploieşti ;

-        Culea Laura – redactor TVR Bucureşti;

-        Dragoman Cristian – medic militar ,Bucureşti;

-        Măcaău Alexandru – economist, director CEC, Olteniţa ;

-        Nenciu Adrian – medic military, Bucureşti;

-        Paun Alexandru – profesor educaţie fizică ;

-        Raiu Mihaela – medic, Olteniţa;

-        Rangă Oana – farmacistă ,Bucureşti

-        Oblu Georgeta-medic primar, Galaţi

-        Topală Cătălin – medic veterinar.

-        Coman (Pana )Lenuţa-profesor de biologie ,Olteniţa

-        Cosmineanu Roxana-inspector şcolar educaţie fizică, Bucureşti

-        Dinu(Ivaşcu) Luciana-profesor matematică, Olteniţa

-        Manolache Oana-notar public ,Olteniţa

-        Divan Sabin-medic militar,Bucuresti

III. DINTRE  CADRELE  DIDACTICE  CARE  AU  SLUJIT  CU  DEVOTAMENT  ŞI CINSTE  ŞCOALA IN CARE AU ACTIVAT, MENTIONĂM: 

Tănase Gheorghe                   Popescu Margareta

Grigorescu Floriana              Samara Maria

Rentea Paulina                         Delbederi Gheorghe

Dumitrescu Vasilichia          Mocanu Maria

Serbănescu Lucia                    Cotea Floarea

Mercan Nicolae                        Colceag Viorica

Tăbărana Gheorghe

Vidu Constantin

Găman Grigore

Mănescu Lidia

Pana Constanţa

IV. IN DIFERITE ETAPE ŞCOALA A FOST CONDUSĂ DE DIRECTORI CARE S-AU STRĂDUIT SĂ-I MENŢINĂ ŞI SĂ-I MĂREASCĂ  PRESTIGIUL :

1.Voicu Mihai                                    8.Dinu Luciana    

2.Podocea Tudorel                            9.Pîrnac Emil

3.Voicu Viorel                                   10.Becheru Elena

4.Popescu Margareta                      11.Coman Lenuta

5.Vişan Maria                    

6.Feclist Timofei

7.Teodor Ştefan

 

 

Coman Lenuţa-profesor de biologie

Director din septembrie 2013

 director

 

 

 

           

 

 

 

intrarea

 

 

localul

 

 

informatica

 

 

sport

 

 

clasa

 

 

 

 

 Mentionez faptul că textul aflat între ghilimele a fost preluat din materialele realizate de prof.de istorie Teodor Ştefan iar pentru exactitatea datelor îmi asum responsabilitatea în calitate de director al şcolii.

Director,prof.Coman Lenuţa

Subcategorii